Tags : Passion Academy

Phúc Quyền và con đường để trở thành một trong

Anh Phúc Quyền một chàng trai trẻ barista chia sẻ: “Ai cũng có thể thành công trong công việc, chỉ cần có đam mê, nghiêm túc học tập và kiên trì với nghề. Nhưng công việc Barista Trainer thì không phải dành cho mọi barista”. Để trở thành Barista Trainer, đam mê và kiến thức […]Read More